Data en prijzen van deze reis zijn binnenkort gekend en komen dan online.