Update 30 maart 2020

Beste klanten,

Sinds eind vorige week weten we dat de overheidsmaatregelen in verband met de bestrijding van Corona verlengd worden tot 19 april. Graag wensen we bij deze onze aanpak van de in de toekomst geplande reizen nog eens samen te vatten.

Reizen met vertrek tot en met 30 april
Wij hadden deze reizen reeds geannuleerd. Alle deelnemers aan reizen met vertrek tot einde april werden door ons gecontacteerd en hebben volgende mogelijke oplossingen voorgesteld gekregen:

  1. de reis wordt meteen gratis overgeboekt naar een andere datum en/of andere reis dit jaar OF
  2. Indien dit niet kan wordt een reisvoucher/waardebon ter waarde van het reeds betaalde bedrag uitgegeven die dient als betaalmiddel bij boeking van een volgende reis

Onze medewerkers zijn druk in de weer om de administratie hiervan te verwerken. De reisvouchers zullen u tussen nu en een tweetal weken bezorgd worden (per email of per post). Gelieve ons hierover niet te contacteren a.u.b.

Wij adviseren in elk geval aan klanten die een reisvoucher zullen krijgen aan om er zo snel mogelijk een nieuwe reis/vertrekdatum mee vast te leggen om zo zeker te zijn van de best mogelijke plaatsen op de autocars en andere keuzemogelijkheden. 

Reizen met vertrek tussen 1 en 20 mei
De huidige maatregelen gelden in de meeste landen tot omstreeks 19 april, dus een officieel reisverbod is er niet na deze periode. Vele landen, hotels en andere reisaanbieders hebben echter al maatregelen genomen die verder gaan dan 19 april. Dat maakt dat we tijdens de eerste helft van de maand april beslissingen zullen nemen over vertrekken tot 20 mei die zullen afhangen van de reismogelijkheden naar elk land/regio.

Wij zullen u zelf contacteren met de aanpak hiervan, die wellicht dezelfde zal zijn dan hierboven, u hoeft ons niet zelf te contacteren hierover.

Reizen met vertrek na 20 mei
Voor deze reizen geldt dat ze voorlopig doorgaan. Indien de situatie niet voldoende verbetert en op basis van verlenging van maatregelen en/of onmogelijkheid te reizen naar bepaalde landen/regio’s zullen wij ten gepaste tijde ingrijpen. Wij volgen de situatie op de voet en brengen u tijdig op de hoogte, maar ook hier geldt dat u geen contact hoeft op te nemen. Ons advies is rustig af te wachten en geen overhaaste stappen te nemen op dit ogenblik.

Wij gaan er met u van uit dat we samen deze uitzonderlijke omstandigheden snel overwinnen en dat we tijdens het zomerseizoen nog vele aangename momenten zullen beleven op onze reizen.

Het Verhoeven reisteam

 

Update 20 maart 2020

DROOM NU, BOEK EN REIS LATER

Beste klanten,

We wensen met jullie even bij te praten over de stand van zaken.

ANNULATIES en COMPENSATIES

Alle reizen met vertrek tot en met 30 april 2020 werden geannuleerd.
U werd of wordt door ons persoonlijk gecontacteerd per email of indien nodig telefonisch of per post, in verband met de regeling hiervan. Onze medewerkers verwerken momenteel de administratie die hiermee gepaard gaat.
Wij vragen u vriendelijk ons NIET telefonisch te contacteren hierover.

Voor reizen met vertrek vanaf 1 mei zullen wij op een later tijdstip beslissingen nemen. We volgen de situatie en de evolutie op de voet en zullen u te gelegener tijd informeren. Gelieve ons daarvoor ook momenteel niet te contacteren.

Wanneer uw reis geannuleerd wordt kan u kiezen tussen een onmiddellijke omboeking naar een reis van uw keuze of het aanvaarden van een waardebon (zie verder).

Ministrieel Besluit van 19 maart 2020 tot het gebruik van vouchers in geval van annulering in het kader van de COVID-19-crisis

Wat de terugbetaling van reeds betaalde reissommen voor de geannuleerde reizen betreft heeft de overheid na overleg met de beroepsfederaties dit Ministerieel besluit goedgekeurd.
– de betaalde reissommen voor de geannuleerde reizen worden vergoed bij wijze van een ‘waardebon’ of ‘voucher’
– die kan door de klant als betaling aangewend worden bij boeking van een volgende reis.

Indien u wenst kan u het persbericht dat hierover door de beroepsfederaties gestuurd werd nalezen via deze link.

De waardebonnen zullen per email of per post bezorgd worden binnen een drietal weken. Onze medewerkers verwerken momenteel een massa aan telefoons en emails, wij verzoeken u daarom vriendelijk om geen onnodig contact op te nemen.

BEREIKBAARHEID en OPENINGSTIJDEN

Conform de maatregelen van de overheid is ons kantoor gesloten tot 5 april.
Wij blijven tot uw dienst bij voorkeur per email (info@verhoeven.be).
Telefonisch zijn wij bereikbaar, dagelijks van 10 tot 15 uur, doch gelieve enkel in dringende gevallen contact te nemen. Op zaterdag zijn wij niet bereikbaar.

Maak er het beste van dit weekend en de dagen er op volgend. Zorg goed voor jezelf en elkaar. Alles komt goed.

Wij danken nog meer voor uw begrip en vertrouwen in onze organisatie.

Rudy en Johan Verhoeven en medewerkers

 

 

Update 18 maart 2020

WIJ ZIEN DE TOEKOMST POSITIEF TEGEMOET

Beste klanten,

Wij hebben u recent geïnformeerd over de stand van zaken in verband met het Coronavirus, de toeristische sector en Verhoeven autocarreizen. Dat zullen wij blijven doen via onze website en nieuwbrieven.

Gisteren werden door de overheid bijkomende en strengere maatregelen opgelegd om verplaatsingen van en contacten tussen mensen te beperken. Zulks is reeds gebeurd of zal eveneens gebeuren in de meeste landen waarnaar onze klanten met ons naartoe reizen. Dit noopt ons tot bijkomende maatregelen die in eerste instantie de gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers vooropstellen. We hebben echter gewerkt aan een aanvaardbare en toekomstgerichte oplossing voor alle partijen, die ook strookt met de geldende regel- en wetgeving die heerst in deze uitzonderlijke omstandigheden.

 

ANNULATIES en COMPENSATIES

Alle reizen met vertrek tot en met 5 april 2020 werden geannuleerd. U wordt door ons persoonlijk gecontacteerd, in eerste instantie per email of indien nodig telefonisch of per post, in verband de regeling hiervan. Wij contacteren in volgorde (datum) van vertrek. Wij doen al het mogelijke om iedereen zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden vragen wij uw begrip en geduld. U hoeft ons niet te contacteren hierover.

Mogen wij vragen, gezien het vele werk door de omstandigheden en de grote administratie die ermee gepaard gaat, dat u ons nu even NIET contacteert voor afreizen na 10 april 2020. Niemand kan voorspellen hoe de toestand op dat ogenblik is en wij zullen zelf regelmatig communiceren en informeren, maar op dit ogenblik gaan die reizen door en gelden onze gebruikelijke algemene- en bijzondere reisvoorwaarden.

Wat de terugbetaling of compensatie van reeds betaalde reissommen voor de geannuleerde reizen betreft, de overheid heeft na overleg met de sectorfederaties vandaag (18 maart) een uitzonderlijke afwijkende regeling getroffen en in wetgeving gegoten namelijk dat de betaalde reissommen voor de geannuleerde reizen door de reisorganisator mogen vergoed worden bij wijze van een ‘waardebon’ of ‘voucher’ die door de klant als betaling kan aangewend worden bij boeking van uw volgende reis. Wij zullen dergelijke regeling, met de erbij horende voorwaarden, aan u voorstellen met per geannuleerde reis een overzicht van alternatieven op iets langere termijn waarvoor u kan kiezen. Dit zowel voor meerdaagse- als dagreizen.

De waardebonnen zullen per email of per post bezorgd worden binnen een drietal weken. Gelieve in afwachting hiervoor ook geen contact op te nemen

Indien u verkiest onmiddellijk over te boeken op een andere reis uit ons aanbod dan kan dat uiteraard ook en dan worden de reeds betaalde reissommen (voorschotten en/of saldo) automatisch overgezet naar die nieuwe reis. Er vindt geen terugbetaling plaats.

 

BEREIKBAARHEID en OPENINGSTIJDEN

Conform de nieuwe maatregelen van de overheid en ter bescherming van onze medewerkers en klanten zal ons kantoor vanaf heden niet meer open zijn voor bezoekers tot en met 05 april 2020, of tot nader bericht.

Wij blijven echter tot uw dienst bij voorkeur per email (info@verhoeven.be) of beperkt telefonisch op het nummer 03 311 59 59. U kan terecht met al uw vragen/bemerkingen/nieuwe reisplannen… maar graag vragen wij te beperken tot echt dringende zaken, ermee rekening houdend dat wij u zelf contacteren in principe. Op zaterdagen zijn wij niet bereikbaar. Onze medewerkers verwerken alle ontvangen emails voortdurend tijdens de gebruikelijke werkuren.

 

Wij houden u graag verder op de hoogte van de evolutie en nogmaals wensen wij u te vragen om enig geduld uit te oefenen in verband met uw eventueel reeds geboekte reis, wij volgen de zaken van uur tot uur op en doen het nodige.

Wij danken nog meer voor uw begrip en vertrouwen in onze organisatie.

Rudy en Johan Verhoeven
Directie Verhoeven Busreizen

 

 

Update 16 maart 2020

Wij begrijpen uw bezorgdheid omtrent het Coronavirus.

Beste reiziger,

Buitengewoon betaalbaar! Die slogan hanteren we al jarenlang om onze reizen aan te prijzen. Op dit moment moeten we eigenlijk zeggen: ‘Buitengewone omstandigheden!’.

Veel overheden van landen waar wij onze vakanties aanbieden, hebben recent hun grenzen gesloten. Bovendien raadt de Belgische overheid momenteel reizen naar het buitenland af.

Dat betekent dat uw reis mogelijk niet kan doorgaan. En dat vinden we ontzettend jammer, want wellicht keek u hier al een hele tijd naar uit. Daarom ook doen we Buitengewone inspanningen om u alsnog een Buitengewone vakantie te bezorgen.

Reizen die op dit ogenblik door ons worden geannuleerd, kan u omboeken naar een latere periode. U behoudt het bedrag dat u hebt betaald in de vorm van een waardebon, die kan dienen als betaling voor een volgende vakantie. Dat hoeft niet dezelfde bestemming te zijn. U mag vrij kiezen uit ons reisaanbod.
Let wel: het omboeken geldt op dit ogenblik enkel voor reizen die door ons zelf worden geannuleerd. Reizen die u zelf wenst te annuleren vallen momenteel onder de wettelijke annulatievoorwaarden.

Voor die omboekregeling hoeft u zelf niets te doen. Wij volgen de situatie uur per uur en dag per dag op. Elke reiziger waarvan de reis geannuleerd wordt, zal door ons persoonlijk gecontacteerd worden.

Al onze medewerkers doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Ondanks deze inzet kunnen de wachttijden voor wie ons belt of een mail stuurt, soms oplopen. Er zijn immers zoveel vragen. Bedankt voor uw begrip daarvoor.

Net als alle andere bedrijven in de toeristische sector worden we getroffen door de wereldwijde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die opgelegde maatregelen willen we nauwgezet respecteren, want uw gezondheid en die van onze medewerkers hebben de grootste prioriteit. Wij staan u graag bij voorkeur telefonisch of per email te woord. Bij dringendheid kan u bij ons op kantoor terecht, met een maximaal aantal van 3 personen. Conform de maatregelen van de overheid zal het kantoor vanaf nu op zaterdag gesloten blijven.

In 50 jaar Verhoeven Autocarreizen hebben we samen met onze medewerkers in de voorbije decennia heel wat ervaring kunnen opbouwen. Met die  ervaring en een positieve inzet, maken we ons sterk dat we deze storm zullen trotseren !

En u, beste klant, willen we bedanken omdat je uw reis aan ons toevertrouwde, in het verleden of voor een vertrek later dit jaar. We blijven er alles aan doen om dat vertrouwen te verdienen. Zorg goed voor uzelf en uw familie zodat u straks gezond en wel weer kunt genieten van Buitengewoon reisplezier.

Bedankt voor uw vertrouwen.

Rudy en Johan Verhoeven
Directie Verhoeven Busreizen

 

U kan desgewenst zelf de website van de overheid raadplegen op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende vragen vanwege onze klanten:

 

Neem ik een financieel risico door nu te reserveren?

Nee, door te reserveren bij een erkende reisorganisator zoals Verhoeven bent u beschermd door de wetgeving op de pakketreizen. Deze maakt dat in geval van annulatie door de organisator (bv. in geval van negatief reisadvies door FOD buitenlandse zaken) er terugbetaling plaatsvindt van de reissom onder de vorm van een waardebon, geldig voor een latere periode. U behoudt het bedrag dat u hebt betaald. Voor dagreizen en evenementen gelden andere voorwaarden waarover wij u ten gepaste tijde informeren.

 

Gaat mijn geboekte reis door? 

Ja, alle reizen gaan door behalve indien ze gaan naar gebieden (landen of bestemmingen) en op reisdata waarvoor ‘negatief reisadvies’ uitgevaardigd werd door FOD Buitenlandse Zaken. Indien dit slechts een deel van de reis betreft, dan wordt eventueel het programma aangepast zodat de reis toch kan doorgaan.

 

Kan ik mijn reis annuleren omwille van het Coronavirus?

In principe niet. U kan echter ten alle tijde uw reis annuleren, maar bent dan wel gebonden aan de algemene annulatievoorwaarden en de bijzondere reisvoorwaarden. Deze kosten dienen door de reiziger gedragen te worden. Dit verandert indien er negatief reisadvies uitgevaardigd wordt. Afhankelijk van de standpunten van de officiële instanties worden eventueel maatregelen getroffen.

 

Is annulatie door het Coronavirus gedekt door mijn verzekering?

Neen, verzekeringen dekken annulatie wegens ziekte of andere persoonlijke omstandigheden maar NIET omwille van epidemie of pandemie zoals het Coronavirus.

 

Wat als ik in het buitenland in quarantaine wordt geplaatst?

Quarantaine wordt aanzien als een gedwongen verblijf. De origineel voorziene reisdagen worden door de reisorganisator betaald. Bij een langer verblijf betaalt de reisorganisator de eerste 3 nachten accommodatie (kamer).