Corona 2

Update 5 juni 2020

Beste klanten en sympathisanten,

we gaan de laatste rechte lijn in richting reizen!

Wanneer kunnen we weer op reis?
De afgelopen maanden hebben we er met zijn allen aan gewerkt om elkaar veilig en gezond te houden. Dankzij deze ‘blijf in uw kot’ inspanningen heeft de Nationale Veiligheidsraad vorige woensdag nieuwe versoepelingsmaatregelen beslist, die maken dat onze grenzen opengaan en er geleidelijk aan terug mag gereisd worden.

Het hoeft niet gezegd dat wij ernaar uitkijken u weer te zien op onze reizen. We moeten echter nog even geduld oefenen want er moeten nog sector-eigen maatregelen afgesproken worden en er moet nog met andere landen afgestemd worden over wanneer, hoe en waar naartoe er kan gereisd worden. Wij volgen nauwgezet alle aanbevelingen en maatregelen vanwege binnen- en buitenlandse overheden en beroepsorganisaties.

Pas dan kunnen wij een concreet en volledig plan uitwerken en het reizen terug echt in gang zetten. Met deze nieuwsbrief willen we u alvast laten weten dat we verder aan de weg timmeren, maar vragen toch nog even geduld voor definitieve plannen.

Een Verhoeven reis in het ‘Nieuwe normaal’
Uw veiligheid en gezondheid, én die van onze medewerkers, zijn onze hoogste prioriteit.
Onze autocars zijn uitgerust met de meest recente airco-filtersystemen die ervoor zorgen dat de lucht die je inademt permanent gezuiverd wordt.
Verder zal er extra aandacht gegeven worden aan dagelijkse schoonmaakbeurten en desinfectie van de autocars en de aanwezigheid van hygiënische artikelen aan boord. Tevens… de social distancing zal op een verantwoorde manier toegepast worden, in overeenstemming met de te verwachten aanbevelingen van overheden. Hoe dit concreet in zijn werk gaat zullen we binnen enkele dagen weten en het u dan meedelen.
Onze medewerkers staan in nauw contact met hotels en andere plaatselijke leveranciers zodat we steeds beschikken over de juiste informatie en geldende maatregelen, zodat u met een gerust hart kan vertrekken.
Dit alles maakt dat onze reizen er binnenkort enigszins anders uit zullen zien dan voorheen omdat we als autocar onderneming een verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid, gezondheid, het milieu en de mobiliteit.
Maar het reizen zit in onze aard. Hoewel reizen de komende tijd een beetje anders zal zijn dan voorheen, willen we u ervan verzekeren dat we er alles aan doen om andere regio’s en landen op een veilige en duurzame manier te kunnen ontdekken.

Samen met u weer op reis
Alle reizen met vertrek tot en met 30 juni werden door ons geannuleerd.
De deelnemers aan deze reizen werden door ons op de hoogte gebracht en ontvingen reeds de terugbetaling in de vorm van een tegoedbon die gebruikt kan worden voor een reis op een latere datum.

Eerstdaags, wanneer er meer duidelijkheid is over de te nemen maatregelen, nemen wijzelf met u contact in verband met reizen met vertrek tijdens juli, en daarna augustus. Dit gebeurt in chronologische volgorde van vertrekdatum.
Wij streven er naar zoveel mogelijk geplande reizen te laten doorgaan, maar daarvoor hangen we af van nogal wat instanties en overheden. Indien onverhoopt blijkt dat uw reis toch niet kan doorgaan dan wordt u daarvan door ons tijdig verwittigd met de mogelijkheden en/of alternatieven.

Indien u uw reis voor 2020 nog niet geboekt had dan is dit een zeer geschikt moment. Eveneens indien uw gereserveerde reis geannuleerd werd en u van ons een tegoedbon ontvangen heeft, dan kan u deze gebruiken om een nieuwe reis te boeken, de grenzen binnen Europa gaan immers open. Dus boek zeker een plaats op één van onze reizen.

Kantoor/bereikbaarheid
Ons kantoor blijft voorlopig gesloten. Eerstdaags zullen wij u informeren wanneer dit terug opengaat voor publiek, zodat we geleidelijk maar zeker de vroegere werking terug opnemen.
We zijn wel van maandag tot en met vrijdag dagelijks telefonisch bereikbaar van 10 tot 12h en van 13 tot 15h.

Wij hopen u snel terug te kunnen begroeten
Met respect voor de nationale en internationale aanbevelingen en maatregelen zorgen wij ervoor dat u een mooie reis tegemoet kunt zien, met duidelijke voorwaarden op vlak van vervoer, verblijf en reisprogramma. Hier maken wij al meer dan 50 jaar een “buitengewoon punt” van!

Johan & Rudy Verhoeven
& gans het Verhoeven reisteam

 

Update 20 mei 2020

Beste klanten en sympathisanten,

Ondertussen mogen we terug naar de kapper, en er komen meer en meer berichten van landen die de grenzen terug openen. Het blijft echter afwachten wanneer, hoe en naar waar we terug met de autocar op reis kunnen.
Net voor dit lange Hemelvaart weekend willen we jullie nog even de stand van zaken meegeven.

Reizen met vertrek tot 15 juni werden door ons geannuleerd
Alle reizen met vertrek tot en met 15 juni werden door ons geannuleerd (dagreizen tot en met 31 mei).
De deelnemers aan deze reizen werden door ons op de hoogte gebracht en ontvingen reeds de terugbetaling in de vorm van een tegoedbon die gebruikt kan worden voor een reis op een latere datum.

Kantoor/bereikbaarheid
Ons kantoor blijft voorlopig gesloten.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag dagelijks telefonisch bereikbaar van 10 tot 12h en van 13 tot 15h, doch NIET OP VRIJDAG 22 MEI.
We zijn heel graag in verbinding met onze klanten, maar mogen wij u vragen om telefonische contactname te beperken tot essentiële zaken a.u.b.
=) Wij contacteren u indien er nieuws is betreffende uw reis/reizen.

Wij zijn steeds bereikbaar per email, deze worden in volgorde behandeld. Sommige dagen vragen wij iets meer geduld alvorens reactie te krijgen, maar alles wordt behandeld.

Wat met reizen met latere vertrekdata?
U wordt door ons gecontacteerd telkens wanneer er voor uw reis iets bekend geraakt of beslist wordt. Dit gebeurt chronologisch, week per week.
Gelieve ons hiervoor niet nodeloos te contacteren, het principe is dat de reis doorgaat zolang u van ons geen andersluidend bericht ontvangt.

Per email:
Bij de annulatie van elke reis door ons, zullen wij u een bericht sturen met de mededeling daarvan en een overzicht van de mogelijkheden. U HOEFT OP DAT OGENBLIK NIETS TE DOEN. Enkele dagen later ontvangt u van ons AUTOMATISCH de tegoedbon. Vervolgens kan u ons (liefst per email) uw beslissing om over te boeken meedelen ofwel de tegoedbon op een later tijdstip gebruiken bij een nieuwe boeking.

Per post:
Indien wij geen email adres hebben van u dan krijgt u de mededeling van annulatie van uw reis per post, en ineens daarbij de tegoedbon. Vervolgens kan u uw beslissing om over te boeken meedelen ofwel de tegoedbon op een later tijdstip gebruiken bij een nieuwe boeking.

Gelieve ook hierover op dit moment geen contact op te nemen, de ermee gepaard gaande administratie wordt zo snel mogelijk verwerkt door onze medewerkers.

Nogmaals bedankt voor het vertrouwen dat jullie ons schenken. Dat bewijst zich door de talrijke mails die we mochten ontvangen met warme woorden van steun en sterkte ! Dat doet ons uiteraard deugd ! Bedankt aan iedereen !!

Blijf goed zorgen voor jezelf en voor elkaar, blijf de opgelegde maatregelen trouw nakomen en dan komt het reizen steeds dichterbij….

Johan & Rudy Verhoeven
& gans het Verhoeven reisteam

 

Update 8 mei 2020

Beste klanten en sympathisanten,

Er is ondertussen weer een Nationale Veiligheidsraad achter de rug en we zien dat er zaken in beweging komen. De bedrijven zijn terug opgestart, maandag openen de winkels de deuren, vanaf zondag kunnen we meer sociale contacten organiseren.

Voor wat het reizen in binnen- en buitenland betreft, al dan niet in groep per autocar, komen er diverse en soms verwarrende signalen, maar er wordt aan gewerkt. Vele werkgroepen, diensten, beroepsorganisaties en andere werken er hard aan achter de schermen.
Wij verwachten en hopen dat er tijdens de rest van de maand mei wat perspectief gegeven wordt, liefst op internationaal vlak gecoördineerd, om binnen enkele weken terug reismogelijkheden te hebben.

Wij blijven positief en nemen initiatief om jullie op de hoogte te houden… of omgekeerd, we hebben onze klanten en volgers vorig weekend de mogelijkheid gegeven om aan ons, via een enquête, te laten weten hoe jullie het zien voor de nabije toekomst.
Hierop is massaal gereageerd. We ontvingen méér dan 4000 ingevulde exemplaren waardoor we kunnen inschatten welke richting het uit moet. Dat duidt erop dat jullie een zeer betrokken publiek zijn en wij wensen jullie daarvoor hartelijk te danken.

In afwachting moeten we wel nog even wachten op de verdere beslissingen van overheden, binnen- en buitenlandse, om deze te rijmen met de informatie die we via de enquête gekregen hebben. Daarvoor moeten we nog een tijdje geduld hebben… maar we kijken er, met jullie, naar uit. In afwachting informeren we jullie.

Belangrijk: Kantoor/bereikbaarheid, wij blijven voorlopig gesloten
Ondanks de heropening van de winkels volgende maandag blijft ons kantoor helaas nog gesloten voor het publiek tot nader order. Wij zullen terug openen binnen enkele weken wanneer er meer duidelijkheid is over reismogelijkheden en wanneer we de juiste informatie kunnen verstrekken die conform is met de nieuwe maatregelen en ook nieuwe boekingen kunnen maken. Voorlopig zijn we nog genoodzaakt alles voor u te regelen vanop afstand.

Wij zijn dagelijks van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 10 tot 12h en van 13 tot 15h en dit met een minimum bezetting/medewerkers. We zijn heel graag in verbinding met onze klanten, maar mogen wij u vragen om telefonische contactname te beperken tot essentiële zaken a.u.b.
=) Wij contacteren u indien er nieuws is betreffende uw reis/reizen.

Wij zijn steeds bereikbaar per email, deze worden in volgorde behandeld. Sommige dagen vragen wij iets meer geduld alvorens reactie te krijgen, maar alles wordt behandeld.

Wat met uw geboekte reis met vertrek tijdens volgende weken?
Alle reizen met vertrek tot en met 9 juni zullen door ons geannuleerd worden.
De deelnemers aan deze reizen werden door ons reeds gecontacteerd of worden de volgende dagen gecontacteerd met de mogelijkheden:
– ofwel een reis op een latere datum
– ofwel een terugbetaling van de betaalde reissom in de vorm van een voucher/waardebon die als betaling voor een latere reis kan gebruikt worden.

Wat met reizen met latere vertrekdata?
Wij contacteren u ten gepaste tijde, telkens wanneer er voor uw reis iets bekend geraakt of beslist wordt. Dit gebeurt chronologisch, week per week.
Gelieve ons hiervoor niet nodeloos te contacteren, het principe is dat de reis doorgaat zolang u van ons geen andersluidend bericht ontvangt.

Voor reizen die vertrekken tijdens de maand juni hebben wij beslist de betaling van de saldo’s niet te verplichten, doch voor latere vertrekken is het raadzaam de verplichtingen voortkomend uit het bestaande reiscontract te respecteren en de data van betaling voorschot en saldo in het oog te houden.

U verliest immers nooit uw geld door de flexibele omboekingsmogelijkheden die wij u bieden en/of de voucher-waardebon regeling van de overheid die gedekt wordt door het Garantiefonds Reizen.

Wanneer ontvangt u de Voucher/waardebon van geannuleerde reizen?
Dit geldt uiteraard enkel indien u reeds voorschot- of saldobetalingen gedaan heeft.

Per email:
Bij de annulatie van elke reis door ons, zullen wij u een bericht sturen met de mededeling daarvan en een overzicht van de mogelijkheden. U HOEFT OP DAT OGENBLIK NIETS TE DOEN. Enkele dagen later ontvangt u van ons AUTOMATISCH de voucher/waardebon. Vervolgens kan u ons (liefst per email) uw beslissing om over te boeken meedelen ofwel de waardebon op een later tijdstip gebruiken bij een nieuwe boeking.

Per post:
Indien wij geen email adres hebben van u dan krijgt u de mededeling van annulatie van uw reis per post, en ineens daarbij de voucher/waardebon. Vervolgens kan u uw beslissing om over te boeken meedelen ofwel de waardebon op een later tijdstip gebruiken bij een nieuwe boeking.

Gelieve ook hierover op dit moment geen contact op te nemen, de ermee gepaard gaande administratie wordt zo snel mogelijk verwerkt door onze medewerkers.

Wij blijven de situatie dagelijks volgen en kijken alvast positief uit naar wat voor ons ligt! Nog even geduld en dan ontmoeten wij elkaar weer, tijdens een mooie reis !

Nogmaals bedankt voor het vertrouwen dat jullie ons schenken. Dat bewijst zich door de talrijke mails die we mochten ontvangen met warme woorden van steun en sterkte ! Dat doet ons uiteraard deugd ! Bedankt aan iedereen !!

Blijf goed zorgen voor jezelf en voor elkaar, blijf de opgelegde maatregelen trouw nakomen en dan komt het reizen steeds dichterbij….

Johan & Rudy Verhoeven
& gans het Verhoeven reisteam

 

Update 24 april 2020

Beste klanten,

De pauzeknop blijft nog even ingedrukt voor wat reizen betreft.
We willen jullie net voor het weekend toch nog even de stand van zaken meedelen.

Wat met uw reis?

Alle reizen met vertrek tot en met 31 mei werden door ons geannuleerd of zullen door ons geannuleerd worden de eerstvolgende dagen.

De deelnemers aan deze reizen werden door ons reeds gecontacteerd of worden de volgende dagen gecontacteerd met de mogelijkheden:
– ofwel een reis op een latere datum
– ofwel een terugbetaling van de betaalde reissom in de vorm van een voucher/waardebon die als betaling voor een latere reis kan gebruikt worden.

Wat met later geplande reizen?

Wij contacteren u ten gepaste tijde, telkens wanneer er voor uw reis iets bekend geraakt of beslist wordt.

Gelieve ons hiervoor niet nodeloos te contacteren, het principe is dat de reis doorgaat zolang u van ons geen andersluidend bericht ontvangt.

Voor reizen die vertrekken tijdens de maand mei hebben wij beslist de betaling van de saldo’s niet te verplichten, doch voor latere vertrekken is het raadzaam de verplichtingen voortkomend uit het bestaande reiscontract te respecteren en de data van betaling voorschot en saldo in het oog te houden.

U verliest immers nooit uw geld door de flexibele omboekingsmogelijkheden die wij u bieden en/of de voucher-waardebon regeling van de overheid die gedekt wordt door het Garantiefonds Reizen.

Wanneer ontvangt u de Voucher/waardebon van geannuleerde reizen?

Iedereen zou een week nadat wij uw beslissing voor een andere reis of een waardebon ontvangen hebben de nieuwe reisbevestiging of de bons moeten ontvangen (misschien iets langer indien per post).

Gelieve ook hierover geen contact te nemen, de ermee gepaard gaande administratie wordt zo snel mogelijk verwerkt door onze medewerkers.

Kantoor/bereikbaarheid

Gezien de maatregelen van de overheid blijft ons kantoor gesloten voor publiek tot en met 3 mei. Wij zijn dagelijks van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 10 tot 12h en van 13 tot 15h.

Wij zijn steeds bereikbaar per email, deze worden in volgorde behandeld. Sommige dagen vragen wij iets meer geduld alvorens reactie te krijgen, maar alles wordt behandeld.

Wij blijven de situatie dagelijks opvolgen en danken u voor het vertrouwen.

Zorg inmiddels goed voor uzelf en voor mekaar zodat we binnenkort terug samen kunnen reizen!
Het Verhoeven reisteam

 

Update 17 april 2020

Beste klanten,

De inmiddels gekende Nationale Veiligheidsraad heeft op 15 april beslist om de geldende maatregelen in grote lijnen te verlengen tot en met 3 mei aanstaande. Dat heeft voor ons bedrijf en uw reizen volgende gevolgen:

Wat met uw reis?

Alle dagreizen met vertrek tot en met 13 mei werden door ons geannuleerd.

Alle meerdaagse reizen met vertrek tot en met 10 mei werden door ons geannuleerd.

De deelnemers aan deze reizen werden door ons gecontacteerd met de mogelijkheden:

  • ofwel een reis op een latere datum
  • ofwel een terugbetaling van de betaalde reissommen in de vorm van een voucher/waardebon die als betaling op een latere reis kan gebruikt worden.

Wat met later geplande reizen?

Wij begrijpen dat u zich hierover vragen stelt, maar dat geldt ook voor ons.

Niemand heeft op dit ogenblik een pasklaar en volledig antwoord. Dit hangt immers niet enkel van de binnenlandse omstandigheden en maatregelen af, maar ook van die in het buitenland die bovendien overal verschillend zijn. Wij contacteren u ten gepaste tijde, telkens wanneer er voor uw reis iets bekend geraakt of beslist wordt.

Gelieve ons hiervoor niet nodeloos te contacteren, het principe is dat de reis doorgaat zolang u van ons geen andersluidend bericht ontvangt.

Voor reizen die vertrekken tijdens de maand mei hebben wij beslist de betaling van de saldo’s niet te verplichten, doch voor latere vertrekken is het raadzaam de verplichtingen voortkomend uit het bestaande reiscontract te respecteren en de data van betaling voorschot en saldo in het oog te houden.

U verliest immers nooit uw geld door de flexibele omboekingsmogelijkheden die wij u bieden en/of de voucher-waardebon regeling van de overheid die gedekt wordt door het Garantiefonds Reizen.

Wanneer ontvangt u de Voucher/waardebon van reeds geannuleerde reizen?

Deze worden vanaf maandag 20 april verstuurd per email (of per post indien niet anders mogelijk). Iedereen zou een week later de bons ontvangen moeten hebben (misschien iets langer indien per post).

Voor reizen die eventueel nog later geannuleerd zullen worden sturen wij onmiddellijk op dat ogenblik de voucher/waardebon mee.

Gelieve hierover geen contact te nemen, de ermee gepaard gaande administratie wordt zo snel mogelijk verwerkt door onze medewerkers.

Kantoor/bereikbaarheid

Gezien de maatregelen van de overheid blijft ons kantoor gesloten voor publiek tot en met 3 mei. Wij zijn dagelijks van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 10 tot 12h en van 13 tot 15h.

Wij zijn steeds bereikbaar per email, deze worden in volgorde behandeld. Sommige dagen vragen wij iets meer geduld alvorens reactie te krijgen, maar alles wordt behandeld.

Wij blijven de situatie dagelijks opvolgen en danken u voor het vertrouwen.

 

Zorg inmiddels goed voor uzelf en voor mekaar zodat we binnenkort terug samen kunnen reizen!

Het Verhoeven reisteam

 

Update 30 maart 2020

Beste klanten,

Sinds eind vorige week weten we dat de overheidsmaatregelen in verband met de bestrijding van Corona verlengd worden tot 19 april. Graag wensen we bij deze onze aanpak van de in de toekomst geplande reizen nog eens samen te vatten.

Reizen met vertrek tot en met 30 april
Wij hadden deze reizen reeds geannuleerd. Alle deelnemers aan reizen met vertrek tot einde april werden door ons gecontacteerd en hebben volgende mogelijke oplossingen voorgesteld gekregen:

  1. de reis wordt meteen gratis overgeboekt naar een andere datum en/of andere reis dit jaar OF
  2. Indien dit niet kan wordt een reisvoucher/waardebon ter waarde van het reeds betaalde bedrag uitgegeven die dient als betaalmiddel bij boeking van een volgende reis

Onze medewerkers zijn druk in de weer om de administratie hiervan te verwerken. De reisvouchers zullen u tussen nu en een tweetal weken bezorgd worden (per email of per post). Gelieve ons hierover niet te contacteren a.u.b.

Wij adviseren in elk geval aan klanten die een reisvoucher zullen krijgen aan om er zo snel mogelijk een nieuwe reis/vertrekdatum mee vast te leggen om zo zeker te zijn van de best mogelijke plaatsen op de autocars en andere keuzemogelijkheden. 

Reizen met vertrek tussen 1 en 20 mei
De huidige maatregelen gelden in de meeste landen tot omstreeks 19 april, dus een officieel reisverbod is er niet na deze periode. Vele landen, hotels en andere reisaanbieders hebben echter al maatregelen genomen die verder gaan dan 19 april. Dat maakt dat we tijdens de eerste helft van de maand april beslissingen zullen nemen over vertrekken tot 20 mei die zullen afhangen van de reismogelijkheden naar elk land/regio.

Wij zullen u zelf contacteren met de aanpak hiervan, die wellicht dezelfde zal zijn dan hierboven, u hoeft ons niet zelf te contacteren hierover.

Reizen met vertrek na 20 mei
Voor deze reizen geldt dat ze voorlopig doorgaan. Indien de situatie niet voldoende verbetert en op basis van verlenging van maatregelen en/of onmogelijkheid te reizen naar bepaalde landen/regio’s zullen wij ten gepaste tijde ingrijpen. Wij volgen de situatie op de voet en brengen u tijdig op de hoogte, maar ook hier geldt dat u geen contact hoeft op te nemen. Ons advies is rustig af te wachten en geen overhaaste stappen te nemen op dit ogenblik.

Wij gaan er met u van uit dat we samen deze uitzonderlijke omstandigheden snel overwinnen en dat we tijdens het zomerseizoen nog vele aangename momenten zullen beleven op onze reizen.

Het Verhoeven reisteam

 

Update 20 maart 2020

DROOM NU, BOEK EN REIS LATER

Beste klanten,

We wensen met jullie even bij te praten over de stand van zaken.

ANNULATIES en COMPENSATIES

Alle reizen met vertrek tot en met 30 april 2020 werden geannuleerd.
U werd of wordt door ons persoonlijk gecontacteerd per email of indien nodig telefonisch of per post, in verband met de regeling hiervan. Onze medewerkers verwerken momenteel de administratie die hiermee gepaard gaat.
Wij vragen u vriendelijk ons NIET telefonisch te contacteren hierover.

Voor reizen met vertrek vanaf 1 mei zullen wij op een later tijdstip beslissingen nemen. We volgen de situatie en de evolutie op de voet en zullen u te gelegener tijd informeren. Gelieve ons daarvoor ook momenteel niet te contacteren.

Wanneer uw reis geannuleerd wordt kan u kiezen tussen een onmiddellijke omboeking naar een reis van uw keuze of het aanvaarden van een waardebon (zie verder).

Ministrieel Besluit van 19 maart 2020 tot het gebruik van vouchers in geval van annulering in het kader van de COVID-19-crisis

Wat de terugbetaling van reeds betaalde reissommen voor de geannuleerde reizen betreft heeft de overheid na overleg met de beroepsfederaties dit Ministerieel besluit goedgekeurd.
– de betaalde reissommen voor de geannuleerde reizen worden vergoed bij wijze van een ‘waardebon’ of ‘voucher’
– die kan door de klant als betaling aangewend worden bij boeking van een volgende reis.

Indien u wenst kan u het persbericht dat hierover door de beroepsfederaties gestuurd werd nalezen via deze link.

De waardebonnen zullen per email of per post bezorgd worden binnen een drietal weken. Onze medewerkers verwerken momenteel een massa aan telefoons en emails, wij verzoeken u daarom vriendelijk om geen onnodig contact op te nemen.

BEREIKBAARHEID en OPENINGSTIJDEN

Conform de maatregelen van de overheid is ons kantoor gesloten tot 5 april.
Wij blijven tot uw dienst bij voorkeur per email (info@verhoeven.be).
Telefonisch zijn wij bereikbaar, dagelijks van 10 tot 15 uur, doch gelieve enkel in dringende gevallen contact te nemen. Op zaterdag zijn wij niet bereikbaar.

Maak er het beste van dit weekend en de dagen er op volgend. Zorg goed voor jezelf en elkaar. Alles komt goed.

Wij danken nog meer voor uw begrip en vertrouwen in onze organisatie.

Rudy en Johan Verhoeven en medewerkers

 

 

Update 18 maart 2020

WIJ ZIEN DE TOEKOMST POSITIEF TEGEMOET

Beste klanten,

Wij hebben u recent geïnformeerd over de stand van zaken in verband met het Coronavirus, de toeristische sector en Verhoeven autocarreizen. Dat zullen wij blijven doen via onze website en nieuwbrieven.

Gisteren werden door de overheid bijkomende en strengere maatregelen opgelegd om verplaatsingen van en contacten tussen mensen te beperken. Zulks is reeds gebeurd of zal eveneens gebeuren in de meeste landen waarnaar onze klanten met ons naartoe reizen. Dit noopt ons tot bijkomende maatregelen die in eerste instantie de gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers vooropstellen. We hebben echter gewerkt aan een aanvaardbare en toekomstgerichte oplossing voor alle partijen, die ook strookt met de geldende regel- en wetgeving die heerst in deze uitzonderlijke omstandigheden.

 

ANNULATIES en COMPENSATIES

Alle reizen met vertrek tot en met 5 april 2020 werden geannuleerd. U wordt door ons persoonlijk gecontacteerd, in eerste instantie per email of indien nodig telefonisch of per post, in verband de regeling hiervan. Wij contacteren in volgorde (datum) van vertrek. Wij doen al het mogelijke om iedereen zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden vragen wij uw begrip en geduld. U hoeft ons niet te contacteren hierover.

Mogen wij vragen, gezien het vele werk door de omstandigheden en de grote administratie die ermee gepaard gaat, dat u ons nu even NIET contacteert voor afreizen na 10 april 2020. Niemand kan voorspellen hoe de toestand op dat ogenblik is en wij zullen zelf regelmatig communiceren en informeren, maar op dit ogenblik gaan die reizen door en gelden onze gebruikelijke algemene- en bijzondere reisvoorwaarden.

Wat de terugbetaling of compensatie van reeds betaalde reissommen voor de geannuleerde reizen betreft, de overheid heeft na overleg met de sectorfederaties vandaag (18 maart) een uitzonderlijke afwijkende regeling getroffen en in wetgeving gegoten namelijk dat de betaalde reissommen voor de geannuleerde reizen door de reisorganisator mogen vergoed worden bij wijze van een ‘waardebon’ of ‘voucher’ die door de klant als betaling kan aangewend worden bij boeking van uw volgende reis. Wij zullen dergelijke regeling, met de erbij horende voorwaarden, aan u voorstellen met per geannuleerde reis een overzicht van alternatieven op iets langere termijn waarvoor u kan kiezen. Dit zowel voor meerdaagse- als dagreizen.

De waardebonnen zullen per email of per post bezorgd worden binnen een drietal weken. Gelieve in afwachting hiervoor ook geen contact op te nemen

Indien u verkiest onmiddellijk over te boeken op een andere reis uit ons aanbod dan kan dat uiteraard ook en dan worden de reeds betaalde reissommen (voorschotten en/of saldo) automatisch overgezet naar die nieuwe reis. Er vindt geen terugbetaling plaats.

 

BEREIKBAARHEID en OPENINGSTIJDEN

Conform de nieuwe maatregelen van de overheid en ter bescherming van onze medewerkers en klanten zal ons kantoor vanaf heden niet meer open zijn voor bezoekers tot en met 05 april 2020, of tot nader bericht.

Wij blijven echter tot uw dienst bij voorkeur per email (info@verhoeven.be) of beperkt telefonisch op het nummer 03 311 59 59. U kan terecht met al uw vragen/bemerkingen/nieuwe reisplannen… maar graag vragen wij te beperken tot echt dringende zaken, ermee rekening houdend dat wij u zelf contacteren in principe. Op zaterdagen zijn wij niet bereikbaar. Onze medewerkers verwerken alle ontvangen emails voortdurend tijdens de gebruikelijke werkuren.

 

Wij houden u graag verder op de hoogte van de evolutie en nogmaals wensen wij u te vragen om enig geduld uit te oefenen in verband met uw eventueel reeds geboekte reis, wij volgen de zaken van uur tot uur op en doen het nodige.

Wij danken nog meer voor uw begrip en vertrouwen in onze organisatie.

Rudy en Johan Verhoeven
Directie Verhoeven Busreizen

 

 

Update 16 maart 2020

Wij begrijpen uw bezorgdheid omtrent het Coronavirus.

Beste reiziger,

Buitengewoon betaalbaar! Die slogan hanteren we al jarenlang om onze reizen aan te prijzen. Op dit moment moeten we eigenlijk zeggen: ‘Buitengewone omstandigheden!’.

Veel overheden van landen waar wij onze vakanties aanbieden, hebben recent hun grenzen gesloten. Bovendien raadt de Belgische overheid momenteel reizen naar het buitenland af.

Dat betekent dat uw reis mogelijk niet kan doorgaan. En dat vinden we ontzettend jammer, want wellicht keek u hier al een hele tijd naar uit. Daarom ook doen we Buitengewone inspanningen om u alsnog een Buitengewone vakantie te bezorgen.

Reizen die op dit ogenblik door ons worden geannuleerd, kan u omboeken naar een latere periode. U behoudt het bedrag dat u hebt betaald in de vorm van een waardebon, die kan dienen als betaling voor een volgende vakantie. Dat hoeft niet dezelfde bestemming te zijn. U mag vrij kiezen uit ons reisaanbod.
Let wel: het omboeken geldt op dit ogenblik enkel voor reizen die door ons zelf worden geannuleerd. Reizen die u zelf wenst te annuleren vallen momenteel onder de wettelijke annulatievoorwaarden.

Voor die omboekregeling hoeft u zelf niets te doen. Wij volgen de situatie uur per uur en dag per dag op. Elke reiziger waarvan de reis geannuleerd wordt, zal door ons persoonlijk gecontacteerd worden.

Al onze medewerkers doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Ondanks deze inzet kunnen de wachttijden voor wie ons belt of een mail stuurt, soms oplopen. Er zijn immers zoveel vragen. Bedankt voor uw begrip daarvoor.

Net als alle andere bedrijven in de toeristische sector worden we getroffen door de wereldwijde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die opgelegde maatregelen willen we nauwgezet respecteren, want uw gezondheid en die van onze medewerkers hebben de grootste prioriteit. Wij staan u graag bij voorkeur telefonisch of per email te woord. Bij dringendheid kan u bij ons op kantoor terecht, met een maximaal aantal van 3 personen. Conform de maatregelen van de overheid zal het kantoor vanaf nu op zaterdag gesloten blijven.

In 50 jaar Verhoeven Autocarreizen hebben we samen met onze medewerkers in de voorbije decennia heel wat ervaring kunnen opbouwen. Met die  ervaring en een positieve inzet, maken we ons sterk dat we deze storm zullen trotseren !

En u, beste klant, willen we bedanken omdat je uw reis aan ons toevertrouwde, in het verleden of voor een vertrek later dit jaar. We blijven er alles aan doen om dat vertrouwen te verdienen. Zorg goed voor uzelf en uw familie zodat u straks gezond en wel weer kunt genieten van Buitengewoon reisplezier.

Bedankt voor uw vertrouwen.

Rudy en Johan Verhoeven
Directie Verhoeven Busreizen

 

U kan desgewenst zelf de website van de overheid raadplegen op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende vragen vanwege onze klanten:

 

Neem ik een financieel risico door nu te reserveren?

Nee, door te reserveren bij een erkende reisorganisator zoals Verhoeven bent u beschermd door de wetgeving op de pakketreizen. Deze maakt dat in geval van annulatie door de organisator (bv. in geval van negatief reisadvies door FOD buitenlandse zaken) er terugbetaling plaatsvindt van de reissom onder de vorm van een waardebon, geldig voor een latere periode. U behoudt het bedrag dat u hebt betaald. Voor dagreizen en evenementen gelden andere voorwaarden waarover wij u ten gepaste tijde informeren.

 

Gaat mijn geboekte reis door? 

Ja, alle reizen gaan door behalve indien ze gaan naar gebieden (landen of bestemmingen) en op reisdata waarvoor ‘negatief reisadvies’ uitgevaardigd werd door FOD Buitenlandse Zaken. Indien dit slechts een deel van de reis betreft, dan wordt eventueel het programma aangepast zodat de reis toch kan doorgaan.

 

Kan ik mijn reis annuleren omwille van het Coronavirus?

In principe niet. U kan echter ten alle tijde uw reis annuleren, maar bent dan wel gebonden aan de algemene annulatievoorwaarden en de bijzondere reisvoorwaarden. Deze kosten dienen door de reiziger gedragen te worden. Dit verandert indien er negatief reisadvies uitgevaardigd wordt. Afhankelijk van de standpunten van de officiële instanties worden eventueel maatregelen getroffen.

 

Is annulatie door het Coronavirus gedekt door mijn verzekering?

Neen, verzekeringen dekken annulatie wegens ziekte of andere persoonlijke omstandigheden maar NIET omwille van epidemie of pandemie zoals het Coronavirus.

 

Wat als ik in het buitenland in quarantaine wordt geplaatst?

Quarantaine wordt aanzien als een gedwongen verblijf. De origineel voorziene reisdagen worden door de reisorganisator betaald. Bij een langer verblijf betaalt de reisorganisator de eerste 3 nachten accommodatie (kamer).